Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/10/2019.

ROBOTNIK GOSPODARCZY

Białystok, podlaskie

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/3143


Obowiązki:

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
- realizacja prac gospodarczo porządkowych, zleconych przez Kierownika Grupy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- zabezpieczanie i realizacja zadań załadowczo wyładowczych w trakcie zabezpieczania działalności bieżącej 25 WOG;
- udział w obsłudze bieżącej, okresowej, rocznej sprzętu Grupy Transportowej;
- realizacja prac fizycznych podczas rozładunku i załadunku towarów na środki transportowe, układanie (ustawianie) ich w magazynach;Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE: - wykształcenie: m.in. zasadnicze zawodowe; - samodzielność; - dobra organizacja pracy własnej. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): - wykształcenie średnie; - odpowiedzialność, dyspozycyjność.


Miejsce pracy: Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wymaganie dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do dnia 20.09.2019 r. na adres pocztowy: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok z dopiskiem: Ogłoszenie o pracę Robotnik gospodarczy Grupa Transportowa na adres internetowy - wyłącznie w pliku pdf: 25wog.sekcjapersonalna@ron.mil.pl Temat wiadomości: Ogłoszenie o pracę Robotnik gospodarczy Grupa Transportowa Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV lub list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji oraz zatrudnienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Aplikacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu dokumentów aplikacyjnych pod wskazany adres internetowy). Nie zwracamy otrzymanych aplikacji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Rozpatrzeniu nie będą podlegać aplikacje nie spełanijące wymagań określonych w ogłoszeniu, a także aplikacje, które nie zawierają wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 10. INFORMACJI W SPRAWIE OGŁOSZENIA UDZIELA: - Sekcja Personalna 25.WOG tel. 261 398 817 lub 261 398 833 KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administrator danych: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku reprezentowany przez Komendanta z siedzibą przy ul Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok, tel. 261 398 840; e-mail: 25wog.sekretariat@ron.mil.pl Kontakt do inspektora danych osobowych: 25wog.iod@ron.mil.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w 25. Wojskowym Oddziale Gospodarczym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w 25 Wojskowym Oddziale Gospodarczym (z uwzględnieniem 4 miesięcy, w których Komendant 25 WOG ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia stanowiska) zgodnie ze zgodą złożoną przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Uprawnienia: prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; kandydat w każdym momencie ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie przekazanych przez niego danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsca do momentu wycofania zgody; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/09/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Sprzedaż / Handel / Praca w sklepie , Praca Obsługa klienta , Praca Sprzedaż - Przedstawiciele handlowi
do góry