Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w Zespole do spraw administracyjnych

38-500 Sanok, ul. Młynarska 45

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu Inspektoratu, w tym urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, centrala telefoniczna, komputer, skaner, drukarka;
 • przyjmowanie, rejestracja i wprowadzanie do systemu EZD korespondencji przychodzącej w formie tradycyjnej oraz w postaci elektronicznej;
 • przyjmowanie, rejestracja, pakowanie i przygotowanie do wysyłki z wykorzystaniem systemu EZD korespondencji wychodzącej w formie tradycyjnej oraz w postaci elektronicznej;
 • prowazenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w postaci kart drogowych oraz sporządzanie comiesięcznych rozliczeń kart drogowych, kosztów i ilości zużycia paliwa;
 • prowadzenie kasy Inspektoratu;
 • prowadzenie zakładowej składnicy akt;
 • monitorowanie przemieszczeń wyposażenia, aktualności opisów ewidencji wyposażenia, zbieranie informacji o stanie wyposażenia Inspektoratu;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z właściwości Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • przygotowywanie niezbędnych sprawozdań do organów wyższej instancji;
 • udzielanie informacji interesantom kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych.


Warunki pracy

- Budynek piętrowy, bez windy, bez podjazdów;
- Praca biurowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
- Praca przy komputerze (w tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
https://piw-sanok.bip.gov.pl/

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
na stanowisku o zbliżonym lub podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry