Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw do spraw organizacyjnych w Wydziale Kadr, Organizacji i Archiwizacji

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa Kancelarii Ogólnej i sekretariatu Komendy,
 • dekretowanie pism i dbanie o sprawny przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi Komendy
 • prowadzenie rejestru korespondencji wchodzącej i wychodzącej oraz telefonicznej i poczty elektronicznej
 • redagowanie pism i przygotowywanie korespondencji okolicznościowej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z podróżami służbowymi- przygotowanie delegacji, poleceń wyjazdów
 • prowadzenie kalendarza spotkań kierownictwa komendy
 • przygotowywanie narad wewnętrznych, zewnętrznych
 • aktywny udział w organizacji przedsięwzięć, uroczystości na terenie działania komendy


Warunki pracy

-praca związana z reprezentowaniem urzędu,
-praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 w siedzibie komendy,
- stały kontakt z pracownikami komendy oraz podmiotami zewnętrznymi,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy sztucznym / naturalnym oświetleniu,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Rekrutację przeprowadzi Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana niezwłocznie po weryfikacji złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Planowane zatrudnienie- luty br. Dodatkowe informacje pod nr ( 61) 22 20 311Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku, o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja i dyscyplina pracy
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  ul.Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań z dopiskiem "NABÓR-PK"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry