Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw administracyjnych zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
ul. Juliusza Słowackiego 14
19-100 Mońki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspomaganie prowadzenia czynności kontrolnych i administracyjnych w zakresie przepisów o zdrowiu i ochronie zwierząt,
 • analiza statystyczna prowadzonych działań,
 • sprawozdawczość z nadzorowanych działań,
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów,
 • pobieranie i przesyłanie próbek do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i wyjazdy w teren, od poniedziałku do piątku /w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inne sprzęty biurowe. Praca w zespole. Kontakt z klientem zewnętrznym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą – data stempla pocztowego),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3-ch miesięcy,
- kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 85 716 61 03


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ogólne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach Sekretariat Powiatowego Inspektoratu w Mońkach
  ul. Słowackiego 14
  19-100 Mońki

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry