Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych

Łódź, 90-113 Łódź, ul Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach wyrobów budowlanych
 • sporządzanie protokołów i pobieranie próbek wyrobów budowlanych
 • gromadzenie i analiza akt, ewidencjonowanie dokumentów, w tym w formie elektronicznej
 • prowadzenie postępowań w sprawach wyrobów budowlanych.
 • przygotowanie projektów pism, opinii, decyzji i postanowień,


Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu administracyjno-biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz na terenie województwa łódzkiego -udział w czynnościach kontrolnych wyrobów budowlanych w siedzibach producentów,sprzedawców i na budowach.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budownictwo i pokrewne, ekonomiczno-administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 miesiące doświadczenia zawodowego
na rynku pracy

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych
 • dobra organizacja własnej pracy, komunikatywność
 • znajomość jęz angielskiego po poziomie umożliwiającym czytanie dokumentów normalizacyjnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  90-113 Łódź, Traugutta 25 piętro 14 pokój 1419

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry