Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

78-100 Kołobrzeg, ul.Piastowska 9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w działalności inspekcyjnej : uczestniczy w oględzinach i kontrolach
 • gromadzenie materiałów dowodowych, przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • prowadzenie biura podawczego inspektoratu
 • przygotowanie dokumentacji w celu przekazania do archiwum
 • prowadzenie rejestrów i sporządzanie sprawozdań dotyczących efektów ruchu budowlanego


Warunki pracy

praca na 2 piętrze, brak windy, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz praca w terenie,
stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
udział w działalności inspekcyjnej na terenie powiatu kołobrzeskiego,
praca przy komputerze,
jazda samochodem służbowym

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane kontaktowe: pinb@kolobrzeg.powiat.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Prawa budowlanego, kpa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat.B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry