Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny

ul. Winnicka 1
02 - 095 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych
 • Prowadzenie rejestrów i skorowidzów spraw odszkodowawczych, ugodowych, rentowych i sądowych
 • Udzielanie pomocy (wyjaśnień prawnych) prawnej osobom prowadzącym postępowania powypadkowe w jednostkach wojskowych
 • Udzielanie porad, konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa pracownikom WSzW i podległym WKU


Warunki pracy

- Praca przy komputerze
- Krajowe wyjazdy służbowe
- Obsługa klientów zewnętrznych
- Praca w terenie
- Stres

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2900 zł;
- oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu);
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej;
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (22) 261 825 099

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów prawa cywilnego i procedury cywilnej
 • Znajomość przepisów wojskowej ustawy odszkodowawczej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Dobra znajomość programu komputerowego systemu bazy prawnej (LEX lub podobny)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu
 • Komunikatywność oraz wysoka kultura osobista w obsłudze interesantów
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów praca dotyczących służby wojskowej oraz powszechnego obowiązku obrony
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE"


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-08
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry