Opis stanowiska pracy


Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw obsługi prawnej Urzędu w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

00-926 Warszawa Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udziela kierownictwu Urzędu, komórkom organizacyjnym Urzędu wyjaśnień i opinii prawnych
 • sporządza, opiniuje i uzgadnia, przy udziale komórek organizacyjnych Urzędu, projekty aktów normatywnych oraz prowadzi i aktualizuje ich rejestr
 • reprezentuje Urząd w sprawach przed sądami powszechnymi
 • na bieżąco informuje kierownictwo Urzędu i dyrektorów komórek organizacyjnych o zmianach przepisów ustaw, pozostających w obszarze zainteresowania Urzędu
 • prowadzi monitoring zagadnień związanych z procesem legislacyjnym w zakresie spraw należących do właściwości Urzędu


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. -Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 


Nie przyjmujemy ofert przesłanych mailowoWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne oraz przepisów ustaw:
 • z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • z dnia 31 maja 1996 roku o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
 • z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936-1956
 • ogólna znajomość pozostałych ustaw realizowanych przez Urząd
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • znajomość historii Polski i Europy XX wieku, w szczególności historii II wojny światowej i okresu powojennego
 • umiejętność obsługi programów prawnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętności redakcyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 - 926 Warszawa
  Z dopiskiem "referendarz w Wydziale Prawnym”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  05/10/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi