Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

ul. Lwowska 7A
37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie obsługi prawnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu
 • Opracowywanie , opiniowanie projektów umów , decyzji administracyjnych, zarządzeń, regulaminów , postanowień
 • Informowanie o istotnych dla działalności Inspektoratu zmianach w obowiązującym prawie
 • Udzielanie porad, opinii i konsultacji prawnych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • Występowanie i reprezentowanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w postępowaniu sadowym i administracyjnym


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie inspektoratu oraz w terenie – obszar powiatu przemyskiego
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Praca pod presją czasu.
Stanowisko pracy biurowej z wyposażeniem w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy
Budynek piętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o dalszym terminie procesu rekrutacji.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 16 6768360


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wpis na listę radców prawnych
 • Dobra znajomość przepisów prawa żywnościowego i weterynaryjnego oraz umiejętność ich stosowania
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • wpis na listę radców prawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Lwowska 7A
  37-700 Przemyśl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry