Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/01/2019.

Radca Prawny w Biurze Prawnym

Warszawa, mazowieckie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis stanowiska pracy

Główne zadania:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym;
 • współpraca z właściwymi organami oraz prowadzenie dokumentacji w sytuacjach dot. naruszenia przepisów prawa;
 • opiniowanie i kontrola dokumentacji programowej oraz aktów/regulacji wewnętrznych;
 • prowadzenie spraw sądowo-administracyjnych (w szczególności dotyczących przyznawania pomocy finansowej oraz dostępu do informacji publicznej);
 • udział w pracach legislacyjnych związanych z działaniami Agencji (w szczególności w zakresie regulacji dotyczącej pomocy publicznej i pomocy de minimis).

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych;
 • co najmniej 4-letni staż pracy (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra) w tym co najmniej rok doświadczenia w pracy w komórce prawnej organu państwowego, przedsiębiorcy lub kancelarii prawnej;
 • doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin: finanse publiczne, fundusze strukturalne, pomoc publiczna, ochrona danych osobowych, sprawy sądowo-administracyjne;
 • znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania i stosowania przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie powierzanych obowiązków;
 • podstawowa wiedza o UE i funduszach strukturalnych oraz o zadaniach realizowanych przez Agencję;
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • bardzo dobry poziom obsługi programów komputerowych MS Office oraz narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis, Eur-lex.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • znajomość specyfiki działań realizowanych przez Agencję lub inne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • pracę w gronie wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, wykładach itd.
 • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

Termin zgłoszeń: do 23 stycznia 2018 r.

Prezentacja firmy

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i... kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
29/01/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Prawo / Prokuratura , Praca Administracja Publiczna , Praca Inne
do góry