Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/10/2019.

Przedszkole Nr 217 dzielnica Praga Północ poszukuje nauczyciela do rytmiki.

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Bank Ofert Dla Nauczycieli

Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Przedszkole
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole 217
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Szymanowskiego
Nr domu: 4a
Kod pocztowy: 03-477
Telefon: 22 619-41-69
Email: p217@edu.um. warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: muzyka
Liczba godzin w tygodniu: 4
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2018-12-07
Termin składania dokumentów: 2018-12-21
Opis oferty pracy:

Przedszkole nr 217 ul. Szymanowskiego 4a, 03-477 Warszawa zatrudni nauczyciela z przygotowaniem muzycznym oraz uprawnieniami pedagogicznymi do prowadzenia zajęć rytmiki z dziećmi w przedszkolu. 

Ewentualna możliwość zatrudnienia  dla osoby, która spełnia  jedno z kryteriów, tj.  przygotowanie muzyczne uprawniające  do prowadzenia zajęć rytmiki. 

Wysokość etatu: 4 godz./tyg.

Zasady wynagrodzenia proporcjonalnie do wysokości etatu, poziomu wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

CV proszę kierować na adres e-mail: p217@edu.um.warszawa.pl    zawierając klauzulę ochrony danych osobowych.

nr tel. do przedszkola: (22) 619-41-69    lub    osobiście

Warszawa, dn. ................................

Administrator: (Pracodawca)

Przedszkole nr 217

Ul. Szymanowskiego 4a

03-477 Warszawa

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

1.  Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Przedszkole nr 217 z siedzibą ul. Szymanowskiego 4a, 03-477 Warszawa

2.  We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.oswiatadbfo.praga-pn.waw.pl

3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.

4. Pracodawca może udostępnić dane osobowe Kandydata organom władzy publicznej na podstawie przepisów prawa lub podmiotowi dostarczającemu mu obsługi informatycznej.

5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 3 miesięcy od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.

6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO

7. Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.

9. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

10.  Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie.

 

Potwierdzam spełnienie obowiązku informacyjnego

                                                                                                                                                                                  ................................................

                                                                                                                                                             (podpis Kandydata)

 

Prezentacja firmy

Oferty pracy dla nauczycieli publikowane przez szkoły i placówki województwa... mazowieckiego w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli. Za treść i aktualność tych ogłoszeń odpowiadają szkoły i placówki.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/12/2018
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry