Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/04/2019.

Opis stanowiska pracy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 260 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Posiadają oni bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku Prawnika będzie pracowała w IBE w ramach działań statutowych i opcjonalnie w projekcie dotyczącym Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji 2.

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: kwalifikacje.gov.pl

 

Główne obowiązki

• udzielanie porad prawnych i konsultacji pracownikom IBE w sprawach merytorycznie związanych z prowadzonymi projektami i działalnością statutową,

• opracowywanie , tworzenie i konsultowanie umów,

• opiniowanie (i akceptowanie) pod względem formalno-prawnym projektów dokumentów i procedur wewnętrznych IBE,

• monitorowanie, raportowanie i przygotowywanie niezbędnych zmian wynikających z przepisów dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania instytutów badawczych.

• sporządzania opinii prawnych i zatwierdzania dokumentów wewnętrznych od strony formalnoprawnej,

• reprezentowanie Instytutu Badań Edukacyjnych w spotkaniach zewnętrznych.

Wymagania

 

• wykształcenie wyższe,

• posiadanie tytułu radcy prawnego lub adwokata, ew. w trakcie aplikacji,

• doświadczenie zawodowe (minimum 2-letnie) w praktycznym stosowaniu przepisów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego,

• znajomość zasad funkcjonowania projektów finansowanych z UE,

• bardzo dobra organizacja pracy własnej,

• odpowiedzialność, rzetelność,

• wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi,

• znajomość języka angielskiego – min. poziom B1.

 

Oferujemy

 

• wynagrodzenie zasadnicze 7 650 zł brutto z możliwością okresowych nagród,

• pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,

• wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu,

• zatrudnienie na 1 etat (40 godz. w tygodniu),

• zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie

do 07.04.2019. Prosimy o wpisanie w tytule Nr ref.: IBE/194/P/2203/IP

Prezentacja firmy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne... badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
11/04/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Prawo / Prokuratura
do góry