Nauczyciel, Publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza w systemie pomocy społecznej, wychowawca w - Warszawa , mazowieckie
od Mazowiecki Bank Ofert Dla Nauczycieli

Nauczyciel, Publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza w systemie pomocy społecznej, wychowawca w

Miejsce pracy: Warszawa

Dane adresowe:

Typ: Publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza w systemie pomocy społecznej
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 1 DO OBSŁUGI PALCÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Miejscowość: Warszawa
Ulica: UL. ŚW.BONIFACEGO
Nr domu: 81
Kod pocztowy: 02-945
Telefon: 22 842-17-22
Email: ponr2@centrumadministracyjne.waw.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika resocjalizacyjna
Liczba godzin w tygodniu: 40
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2018-01-16
Termin składania dokumentów: 2018-02-28
Opis oferty pracy:

Wymagania niezbędne

1.      wykształcenie wyższe

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

2.      obywatelstwo polskie

  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 

Obowiązki :

1.      sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków

2.      kierowanie procesem wychowawczym dziecka

3.      opracowywanie i realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami

4.      współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego

5.      prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży przebywających w placówce

 

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.       wymiar czasu pracy: 1  etat,

2.       umowa o pracę na czas określony,

3.      praca zmianowa, również w godzinach nocnych

Wymagania dodatkowe:

1.   doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą ,

2.   szkolenia podnoszące kompetencję

3.   komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów

4.   szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji,

5.   umiejętność pracy w zespole,

 

Dokumenty aplikacyjne (CV) proszę przesyłać na adres mailowy: d.rawa@centrumadministracyjne.waw.pl

źródło: http://mbopn.kuratorium.waw.pl