Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2019.

Opis stanowiska pracy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• montaż i lutowanie elementów elektronicznych SMD i THT,
• montaż urządzeń elektronicznych (np. szaf sterowniczych), montaż podzespołów,
• dokonywanie pomiarów i sprawdzeń,
• obsługę urządzeń pomiarowych,
• uruchamianie urządzeń zgodnie z dokumentacją.

Wymagania

• zainteresowania: elektronika / automatyka / mechanika,
• wykształcenie kierunkowe lub pokrewne,
• umiejętność posługiwania się dokumentacjami DTR i schematami elektronicznymi,
• znajomość komponentów elektronicznych - dodatkowy atut),
• dokładność i umiejętność samokontroli,
• samodzielność i zaangażowanie.

INFORMACJA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELTEL KATOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Katowicach,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 22¹ Kodeksu pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych art.6 §1a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy firmy, w niezbędnym do tego zakresie,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.
Ma Pani/Pan prawo do:A dministrator danych nie będzie podejmował decyzji dotyczących rekrutacji w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Administrator danych nie będzie podejmował decyzji dotyczących rekrutacji w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art.22¹§1 Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.


Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby bieżącej jak i przyszłej rekrutacji prowadzonej przez ELTEL KATOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie związanym z ochroną moich danych osobowych.”

Prezentacja firmy

Jesteśmy stabilną polską firmą, która zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń... automatyki przemysłowej, również dla stref zagrożonych wybuchem. W produkowanych urządzeniach znajduje się autorskie oprogramowanie, które jest tworzone całkowicie przez nasz dział rozwoju. Nasze projekty wielokrotnie mają charakter unikalny, szyty na miarę pod indywidualne wymagania klienta.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
15/09/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Zasadnicze zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Energetyka , Praca Praca fizyczna , Praca Praca na produkcji , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis
do góry