Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk Komenda

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga ul. B. BRECHTA 16, 00-987 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w planowaniu potrzeb materiałowo - technicznych w zakresie sprzętu łączności i informatyki niezbędnych dla sprawnej realizacji zadań przez WKU;
 • Zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu WKU;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania eksploatowanego w WKU dla użytkowników systemów teleinformatycznych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrona systemów teleinformatycznych w WKU Konfiguracja komputerów, nadawanie uprawnień użytkownikom).
 • Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemu informatycznego „SPIRALA-ZINT” oraz MILNET-Z, przyjmowanie i wysyłanie IZE poprzez system poczty elektronicznej MILENT-Z.


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze pod presją czasu, okazjonalne wyjazdy służbowe na terenie administrowania, tj. pow. wołomiński i prawostronna Warszawa, budynek z wysokim parterem, trzykondygnacyjny bez windy i udogodnień dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze do 2700 zł brutto + plus dodatek stażowy do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
Tryb i przebieg naboru: tel 261-872-248;
warunki pracy: tel. 261-872-267.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość budowy i obsługi systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowych.
 • Znajomość środowiska Windows 2008 Serwer, sieci LAN, podstawy Active Directory i HTML.
 • Znajomość technologii sieciowych(drukarki, skanery itp.
 • Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych oraz naprawy i serwisowania sprzętu komputerowego.
 • Poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych "Tajne" albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych..


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga ul. B. BRECHTA 16, 00-987 Warszawa
  (z dopiskiem "nabór na stanowisko młodszego informatyka")

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry