Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/06/2019.

Lider Zespołu Produkcyjnego (fermy reprodukcyjne & fermy odchowu)

Niemcy, zagranica

Ceres |Selected People in Food & Agri|

Opis stanowiska pracy

Nasz klient z siedzibą w Dieburgu (Niemcy) jest jedną z wiodących firm zajmujących się wylęgiem, chowem i dystrybucją kur niosek. Firma jest częścią nowoczesnego, strategicznego holdingu, pozostającego jednocześnie tradycyjną firmą rodzinną. Założona w 1928 r., grupa ma ugruntowaną pozycję na głównych światowych rynkach zdrowia zwierząt i rolnictwa, a w jej skład wchodzi ponad 150 spółek zależnych oraz ponad 13 000 zatrudnionych pracowników.

Wraz z firmą partnerską, nasz klient ma 3 wylęgarnie w Niemczech, w których wylęgają jaja od ich własnych lub zakontraktowanych stad rodzicielskich i skąd pisklęta jednodniowe są rozprowadzane do własnych lub zakontraktowanych ferm odchowu oraz klientów końcowych (gospodarstw) w sektorze jaj. Aby nadzorować i koordynować działania na fermach reprodukcyjnych i fermach odchowu w Niemczech (i w Polsce), obecnie poszukujemy Lidera Zespołu Produkcyjnego.

 

Rola

Zarządzanie wszystkimi działaniami produkcyjnymi firmy w zakresie hodowli drobiu.

 • Wspieranie własnych i kontraktowych stad drobiu (na fermach reprodukcyjnych i odchowu), zarządzanie produkcją podstawową.
 • Wspieranie wylęgarni w zakresie działań związanych ze stadami rodzicielskimi.
 • Pozyskiwanie nowych firm partnerskich (fermy reprodukcyjne lub fermy odchowu), śledzenie rozwoju branży i bycie otwartym na nowych potencjalnych hodowców stad rodzicielskich lub fermy odchowu.
 • Zarządzanie działaniami kontraktowymi i zgodnością z umowami, zapewnienie ciągłości produkcji.
 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji z dostawcami / partnerami.
 • Zarządzanie i kierowanie działaniami zespołu produkcyjnego (8 specjalistów).
 • Gromadzenie i analiza danych dotyczących wyników biologicznych i ekonomicznych.
 • Ocena, monitorowanie i poprawa jakości na wszystkich poziomach procesu.
 • Zapewnienie ścisłego monitorowania i wsparcia przez zespół produkcyjny na fermach reprodukcyjnych i fermach odchowu.
 • Regularne wizyty w wylęgarniach oraz na fermach reprodukcyjnych i odchowu, udzielanie im profesjonalnego doradztwa.
 • Lider Zespołu Produkcyjnego raportuje i blisko współpracuje z Dyrektorem Zarządzającym.

 

Profil

Prawdziwy specjalista hodowli kur niosek z doskonałymi umiejętnościami zarządzania ludźmi.

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (np. Zootechnika, Rolnictwo lub Weterynaria).
 • Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i opiece nad stadami drobiu.
 • Bezpieczne używanie narzędzi i aplikacji, dbałość o szczegóły w raportowaniu i komunikacji.
 • Dogłębne zainteresowanie wszystkimi aspektami sektora produkcji jaj / hodowli drobiu.
 • Płynna znajomość j. angielskiego i/lub niemieckiego.
 • Gotowość do odbywania częstych podróży służbowych w Niemczech.

 

Kompetencje

 • Umiejętności analityczne i zarządzania czasem, zdolność do utrzymywania całościowego obrazu w zmiennym środowisku pracy.
 • Nastawienie na pracę w zespole, dobrze rozwinięte umiejętności osobiste i społeczne (automotywacja, uczciwość i otwartość, umiejętność przekonywania i inspirowania innych).
 • Wysokie umiejętności techniczne i zdolność rozwiązywania problemów z nastawieniem na dobrostan zwierząt.
 • Umiejętności zarządzania i przywódcze w kontaktach z pracownikami.

 

Miejsce pracy

Home office w Niemczech (preferowane okolice Dieburga), częste podróże służbowe w Niemczech.

 

Oferta

Nasz klient oferuje konkurencyjny pakiet wynagrodzeń i uposażenia (w tym samochód, laptop, telefon komórkowy) oraz szansę na rozwój wraz z firmą w Niemczech. Firma zapewnia doskonałe wsparcie wewnątrz zaangażowanego zespołu oraz dużą autonomię i możliwości dalszego zdobywania wiedzy i kontaktów branżowych. Przedsiębiorcze podejście jest wysoko cenione w firmie zorientowanej na badania i rozwój.

Prezentacja firmy

Ceres |Selected People in Food & Agri

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Inżynieria , Praca Rolnictwo , Praca Top management , Praca Kadra zarządzająca , Praca Weterynaria
Zapisz ofertę
do góry