Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/03/2019.

Lekarz – członek Komisji Lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu

dolnośląskie

Kompendium24

Opis stanowiska pracy

ZUS Oddział we Wrocławiu

Lekarz – członek Komisji Lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu

Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurologia

Opis oferty:
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
- wyższe medyczne z tytułem specjalisty
- minimum 4 lata pracy czynnego wykonywania zawodu lekarza
Pożądane:
- wyższe medyczne z tytułem specjalisty (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna pracy, medycyna rodzinna)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wydawanie orzeczeń w sprawach świadczeń i w sprawach pozaubezpieczeniowych.

Wymagane dokumenty:
- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska i komórki organizacyjnej o które ubiega się kandydat)
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dyplomu lekarza, zaświadczenia o posiadanej specjalizacji, dokumentu potwierdzającego aktualne posiadanie prawa do wykonywania zawodu, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy)

Termin, do którego należy składać dokumenty: 31.07.2018r.
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

Miejsce składania dokumentów:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział we Wrocławiu
ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław
Stanowisko informacji ogólnej (wejście od ulicy Energetycznej)

Dodatkowe informacje:
- poszukujemy 2 pracowników,
- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
- praca na umowę o pracę, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
- złożonych dokumentów nie zwracamy.

- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
I Inspektorat we Wrocławiu
ul. Reymonta 4/6

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS".

Zapraszamy również do kontaktu email.

Prezentacja firmy

Największy portal lekarski w Polsce.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/07/2018
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe doktoranckie
Branża / kategoria:
Praca Medycyna / Służba zdrowia
do góry