Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy Zespół ds. finansowo-księgowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
UL. LWOWSKA 7 A
37-700 PRZEMYŚL

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji księgowej : syntetycznej i analitycznej zgodnie z przepisami rachunkowości budżetowej;
 • przygotowanie projektu planu finansowego i bieżąca kontrola oraz opracowywanie sprawozdań z wykonania. Bieżąca analiza zmian prawa budżetowego i ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 • obsługa programów: bankowość elektroniczna – Enbepe, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR, Płatnik;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu;
 • prowadzenie ewidencji funduszu świadczeń socjalnych;
 • kontrola dokumentów księgowych i kasowych pod względem formalno-rachunkowym;
 • rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych;


Warunki pracy

Stanowisko pracy biurowej z wyposażeniem w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy.
Budynek piętrowy. Brak windy.
Praca administracyjno-biurowa.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Praca pod presją czasu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o dalszym terminie procesu rekrutacji.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów z zakresu rachunkowości finansów publicznych, podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Obsługa programów/aplikacji komputerowych, Bankowość elektroniczna, TREZOR.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry