Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy Referat Finansowo-Księgowy

ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza i selekcja danych,
 • sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności w celu udokumentowania podjętej decyzji,
 • praca w systemie finansowo-księgowym,
 • bieżące sprawdzanie stanu płatności,
 • prowadzenie spraw związanych z windykacją należności budżetowych.


Warunki pracy

- prowadzenie dokumentacji powierzonych spraw,
- stres zwązany z obsługą Klienta,
- praca zespołowa,
- praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- praca wykonywana w siedzibie Urzędu,
- budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanychy prac lecz nie są przystosowane do
wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, drzwi o odpowiedniej
szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2300 brutto.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie zostaną odrzucone.
Oferty odrzucone oraz dokumenty kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania aplikacji zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie o ich miejscu i terminie. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 26 11 wew. 15 Referat Finansowo-Księgowy i pod numerem telefonu 12 422-18-67 wew. 24 Referat Kadr i Szkolenia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dokładność i systematyczność w pracy,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • predyspozycje do samokształcenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość podstawowych zagadnień z księgowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego EXCEL
 • umiejętność analizy i selekcji danych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
  31-123 Kraków
  ul. Krupnicza 11

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry