Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
ul. Aleksandrowska 1A,
18-500 Kolno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno -rachunkowym
 • Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych oraz uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBP , systemu obsługi budżetu państwa Trezor
 • Rozliczanie kosztów i wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz sporządzanie sprawozdawczości związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników , rozliczanie zleceniobiorców,ustalanie należnych składek do ZUS , należnego podatku do US oraz obsługa programu Płatnik


Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych.
Praca w budynku jednopiętrowym bez podjazdu. Pomieszczenie sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne, bez podpisu oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
Informacje o ogłoszeniu oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie BIP urzędu : http://www.piw-kolno.4bip.pl/index.php?idg=3&id=18&x=5


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: - służby cywilnej, - Inspekcji Weterynaryjnej, - finansów publicznych, - rachunkowości,
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry