Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa powiatowych inspektoratów weterynarii w zakresie: planowania, podziału środków, , ewidencji księgowej itp.
 • Przygotowywanie decyzji finansowych dla powiatowych Inspektoratów weterynarii
 • Sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej


Warunki pracy

Siedziba WIW znajduje się w budynku 3-piętrowym w windą osobową, możliwość wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku, pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały: komputer i sprzęt biurowy.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca w zespole. Wyjazdy służbowe związane ze szkoleniami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres, nr telefonu, e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailem o terminie jego przeprowadzenia. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu naboru, oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 52 3392104 lub 52 3392144

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość programu e-Nova
 • znajomość programu Trezor


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry