Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler weterynaryjny

ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta w zakresie IRZ, bioasekuracji oraz dobrostanu zwierząt
 • Pobieranie próbek do badań monitoringowych oraz dowóz do laboratorium
 • Sporządzanie raportów, pism, sprawozdań
 • Prowadzenie dokumentacji dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Kontrole stad pod względem spełniania minimalnych warunków weterynaryjnych utrzymywania zwierząt gospodarskich
 • Przeprowadzanie kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu praz raportowanie o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach
 • Przeprowadzanie kontroli i zatwierdzanie środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie


Warunki pracy

Brak windy, praca przy komputerze i w terenie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: tel. (24) 337-17-00

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie preferowane technik weterynarii, zootechnik

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej, postępowanie administracyjnego i egzekucyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kserokopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/07/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry