Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2019.

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków:

 • wizualna kontrola części
 • pakowanie części zgodnie z instrukcją
 • prowadzenie dokumentacji jakościowej
 • przestrzegania zasad jakości VIA

Wymagania:

 • dokładność i zaangażowanie
 • podstawowa obsługa komputera
 • gotowość do pracy w systemie 2 – zmianowym

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę)
 • pakiet bonusów pracowniczych
 • możliwość późniejszego rozwoju
 • wsparcie w procesie szkolenia

Wymagania

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez firmę VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej. ”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1.administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej ul.Polna 17d, jako pracodawca.

2.kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji jest możliwy pod adresem: VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej ul.Polna 17d, tel.71 3173178.

3.dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej ul.Polna 17d . na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4.odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

5.dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 12 miesięcy.

6.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej ul.Polna 17d. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8.podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w firmie VIA Technika Obróbki Powierzchniowej sp.z o.o. z siedzibą w Komornikach k.Środy Śląskiej.

Prezentacja firmy

Firma ma blisko 20-letnie doświadczenie w obróbce powierzchniowej metali. Zakład w ... Komornikach k.Środy Śląskiej działa od 2007 roku i dysponuje 4 w pełni zautomatyzowanymi liniami do obróbki wibrościernej, Hi-Tech odtłuszczarką typu PER oraz myjką wodną. W Polsce i w Niemczech grupa zatrudnia ok.180 pracowników i generuje roczne obroty na poziomie 11 mln EUR.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/08/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Zasadnicze zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Kontrola jakości , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Praca fizyczna , Praca Praca na produkcji , Praca Inne
do góry