Kontroler finansowy - Wrocław , dolnośląskie
od Antal Sp. z o.o.
Antal Sp. z o.o.

Kontroler finansowy

Location: Wrocław
Antal Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa z branży produkcyjno-handlowej z Centralą we Wrocławiu poszukuje doświadczonej osoby na stanowisko:

Kontroler finansowy

Zakres obowiązków:

Nadzór i wsparcie zespołu w przygotowywaniu wiarygodnej informacji zarządczej oraz prognoz finansowych, w tym:

• badanie danych finansowych pochodzących z różnych źródeł, będących podstawą do tworzenia planów, wycen oraz sprawozdań i prognoz finansowych,

• uczestnictwo w procesach budżetowania i prognozowania,

• kontrola i ocena poprawności dokumentacji finansowej pod kątem formalnej i merytorycznej zgodności z przyjętymi normami i obowiązującymi przepisami,

• analiza kosztów operacyjnych oraz przedstawianie rekomendacji w celu ich optymalizacji,

• analizy majątku obrotowego spółki – m.in. weryfikacja pod kątem przestrzegania grupowej polityki rachunkowości oraz procedur wewnętrznych,

• analiza przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym przestrzeganie grupowej procedury inwestycyjnej),

• analiza odchyleń na poziomie przychodów, marż i kosztów operacyjnych,

• przedstawianie rekomendacji w zakresie działań zwiększających efektywność działalności spółek oraz ograniczających ryzyka związane z ich funkcjonowaniem,

• weryfikacja danych raportowych ze spółek zależnych pod kątem przygotowania skonsolidowanego sprawozdania Grupy,

• audyty wewnętrzne w spółkach zależnych.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe ekonomiczne

• Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami lub kontrolingiem

• Znajomość i zrozumienie procesów gospodarczych zachodzących w spółkach kapitałowych

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Excel

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem)

• Wysoko rozwinięte zdolności analityczne

• Kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań

• Umiejętność planowania i zarządzania czasem

• Wysoki poziom kultury osobistej

• Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dużej, stabilnej, międzynarodowej firmie

• Udział w ciekawych projektach

• Możliwość rozwoju w strukturach firmy

• Niezbędne narzędzia do pracy

• Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania


Antal Sp. z o.o.
Please apply with the Apply button on the right side of this job offer.
Antal Sp. z o.o.
To learn more about Antal, please visit www.antal.pl
Antal Sp. z o.o.