Kierownik Utrzymania Ruchu i Inwestycji - Opole , opolskie
od Michael Page
Michael Page Michael Page

Kierownik Utrzymania Ruchu i Inwestycji

Manager odpowiedzialny za organizację pracy Działu Technicznego w celu zapewnienia ciągłości produkcji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i procedur jakościowych.

Informacje o kliencie

Naszym klientem jest międzynarodowa firma produkcyjna posiadająca swoje zakłady w Europie. Obecnie w związku z rozwojem swojego polskiego oddziału poszukuje do swojego zespołu kandydata na stanowisko Kierownik Utrzymania Ruchu i Inwestycji, odpowiedzialnego za bieżące utrzymanie ciągłości produkcji, nowe wdrożenia a także prowadzenia projektów usprawniających i optymalizacyjnych.

Opis stanowiska

 • Organizacja prac działu utrzymania ruchu w zakresie działań prewencyjnych, kontrolnych i naprawczych dotyczących instalacji procesowych i wyposażenia zakładu, w celu zapewnienia ciągłości produkcji
 • Stały nadzór nad instalacjami i wyposażeniem zakładu, w celu minimalizowania nieplanowanych postojów oraz poszukiwania możliwych rozwiązań i usprawnień
 • Koordynowanie projektów związanych z optymalizacją procesów technologicznych maszyn i urządzeń, wsparcie produkcji, rozwiązywanie bieżących problemów na produkcji
 • Prowadzenie programów prewencyjnych i wdrażanie TPM
 • Realizacja programów inwestycyjnych, zgodnie z ustalonym planem i budżetem (zbieranie ofert, wybór optymalnych poddostawców, negocjowanie warunków technicznych oraz cenowych)
 • Odpowiedzialność za aspekty prawne działu utrzymania ruchu (UDT, ochrona środowiska).
 • Współpraca z urzędami i służbami zewnętrznymi, w przypadku kontroli, audytów
 • Współpraca z serwisantami, wykonawcami i firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi eksploatacyjnej
 • Odpowiedzialność za utrzymanie dokumentacji technicznej, rysunków technicznych oraz historii posiadanego sprzętu.
 • Utrzymywanie ewidencji testowania oraz skalowania instrumentów, które są wymagane w celu weryfikacji dokładności oprzyrządowania zakładu.
 • Odpowiedzialność za powierzony sprzęt i maszyny
 • Odpowiedzialność za stany magazynowe magazynu części zamiennych
 • Udział w inwentaryzacjach
 • Nadzór nad dostawami i magazynowaniem części zamiennych i eksploatacyjnych w celu zapewnienia szybkiej naprawy usterek, niezależnie czy przyczyną będzie awaria, czy zużycie podczas eksploatacji
 • Monitorowanie zużycia mediów (energia, gaz, woda, itp.), przygotowywanie zestawień, analiz
 • Sporządzanie, realizacja i kontrola budżetu działu
 • Zapewnienie, że wszelkie prace techniczne, łącznie z tymi wykonywanymi przez wykonawców zewnętrznych, są przeprowadzanie w zgodzie z procedurami jakościowymi i bezpieczeństwa, oraz wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w zakładzie
 • Zarządzanie zespołem pracowników działu utrzymania ruchu; rozwój ich kompetencji i umiejętności, transfer wiedzy, szkolenia, oceny pracownicze, dyscyplinowanie
 • Kontrola pracy zespołu: delegowanie zadań pracownikom działu technicznego i nadzorowanie ich realizacji
 • Organizacja pracy zespołu: planowanie grafiku pracy, planowanie zastępstw i urlopów w dziale technicznym z zapewnieniem ciągłości produkcji, kontrola i rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Bieżąca współpraca z innymi działami firmy.

Profil kandydata

 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu działem technicznym w zakładzie produkcyjnym branży spożywczej
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (wykorzystywana na co dzień)
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów inwestycyjnych, optymalizacji, wdrożeń narzędzi usprawniających pracę (Lean Manufacturing, TPM etc.)
 • Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne oraz przywódcze, w tym umiejętność delegowania zadań i ich egzekucji oraz budowania zaangażowania w podległym zespole
 • Sumienność i rzetelność oraz poczucie odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem

Oferujemy

 • Atrakcyjna rola kierowania działem Utrzymania Ruchu w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej
 • Realny wpływ na prowadzone inwestycje i projekty optymalizacyjne
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilna umowa o pracę
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dostęp do świadczeń funduszu socjalnego
 • Stołówka pracownicza
Please apply via the button on the right side of this job offer.
Michael Page Michael Page

Job details

Location: Opole
Contract type: Na czas nieokreślony

About Michael Page

Michael Page is a leading professional recruitment consultancy specialising in the recruitment of permanent, contract and temporary positions on behalf of the world's top employers.

More

Follow us on:
Michael Page Michael Page Michael Page Michael Page