Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/07/2019.

Opis stanowiska pracy

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie średnie techniczne drogowe, preferowane wyższe techniczne,
 • minimum 3-letni staż zawodowy w firmie drogowej,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office),
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 • Zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień.

Podstawowe obowiązki:

 • Dokonywanie objazdów dróg oraz przegląd obiektów inżynieryjnych w celu oceny ich stanu technicznego.
 • Wykonywanie prac awaryjnych na drogach i obiektach inżynieryjnych, usuwających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, doraźne naprawy oraz roboty utrzymaniowe.
 • Nadzór i koordynacja nad robotami prowadzonymi przez brygadę interwencyjno-patrolową obwodu drogowego w Międzychodzie.
 • Uczestnictwo w rozgraniczaniu i wznowieniu granic nieruchomości położonych w pasie dróg.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • stałe godziny pracy od 7:00 do 15:00,
 • praca w terenie w godzinach pracy, wyjazdy autem służbowym,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

Wymagania

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje należy składać w terminie do: 30 czerwca 2019 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

(ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Wilczak 51

61- 623 Poznań,

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prezentacja firmy

Siedzibą WZDW jest miasto Poznań.
WZDW zakresem swego działania obejmuje obszar... administracyjny województwa wielkopolskiego.
WZDW jest jednostką samorządową, budżetową.
Przedmiotem działania WZDW jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach w województwie wielkopolskim, z wyjątkiem dróg tej kategorii, położonych w granicach miast na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno).
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
15/07/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Inżynieria , Praca Kadra zarządzająca
Zapisz ofertę
do góry