Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/04/2019.

Opis stanowiska pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Sprzedaż biletów wstępu do ZOO; przyjmowanie wpłat gotówkowych i płatności kartami kredytowymi;
 • Profesjonalna obsługa klienta;
 • Obsługa automatów biletowych;
 • Sporządzanie zestawień sprzedaży;
 • Wystawianie i administracja dokumentów kasowych;
 • Sprawdzanie biletów wstępu;
 • Kontrola wejść/wyjść do/z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego;
 • Kompleksowa obsługa klientów, na którą składają się m. in.: komunikacja ze zwiedzającymi, kierowanie oraz wskazywanie konkretnych obiektów w Ogrodzie, reagowanie/udzielanie pomocy zwiedzającym;
 • Pilnowanie porządku przy wejściu/wyjściu z ZOO.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w budynku kasy biletowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz na stanowisku kontroli biletów. Brak możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z obsługą komputera oraz urządzeń do kontroli biletów wstępu np. palmtopów i czytników, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku, bezpośredni kontakt z klientami. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • Staż pracy: minimum 2 lata
 • Wykształcenie: minimum średnie
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera; kasy fiskalnej i terminala płatniczego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość obiegu dokumentów kasowych i zagadnień procesu sprzedaży
 • Doświadczenie w bezpośredniej sprzedaży usług i obsłudze klienta (minimum 1 rok)
 • Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w przypadku spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe potwierdzone zaświadczeniem o niekaralności
 • Pożądane kompetencje: sumienność i terminowość, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, gotowość do rozwoju zawodowego, komunikatywność, dyskrecja, skrupulatność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe minimum 2 letnie w bezpośredniej sprzedaży usług i obsłudze klienta
 • Mile widziana duża dyspozycyjność z uwagi na wykonywanie pracy we wszystkie dni tygodnia w systemie równoważnego czasu pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisane własnoręcznie;
 • obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisane własnoręcznie. Obowiązek informacyjny jest zamieszczony na stronie BIP łącznie z ogłoszeniem o naborze;
 • list motywacyjny w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisany własnoręcznie;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata (scan) w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisane własnoręcznie. Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.bip.zoo.waw.pl w zakładce Rekrutacja.

Powyższe dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 24.03.2019 r. włącznie:

 • w wersji elektronicznej pdf na adres: kadry@zoo.waw.pl
 • w wersji papierowej na adres: Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się zweryfikowanie praktycznej znajomości przez kandydata języka angielskiego.

Wiadomość w wersji elektronicznej lub kopertę z dokumentami papierowymi należy zatytułować: „Aplikacja na stanowisko Kasjer”.

Dokumenty, które nie spełniają wymagań niezbędnych lub wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane i wraz z dokumentami kandydatów nieprzyjętych pozostaną w naszej bazie kandydatów.

Osoba, która w wyniku naboru zostanie wybrana na ww. stanowisko, będzie zobowiązana dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i kwalifikacje wymagane przez Pracodawcę i zgodne z oświadczeniami złożonymi w Curriculum Vitae.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zoo.waw.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej 1/3 w Warszawie.

Prezentacja firmy

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
26/03/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Zasadnicze zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Obsługa klienta , Praca Sprzedaż / Handel / Praca w sklepie , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna
do góry