Junior Facility Manager (retail) - Warszawa , mazowieckie
od HAYS Construction & Property

Junior Facility Manager (retail)

Junior Facility Manager (retail)
Warszawa
NR REF.: 1146379


Osoba na tym stanowisku będzie pracowała dla funduszu inwestycyjnego, który zarządza portfelem nieruchomości handlowych w Polsce.

Osoba, która obejmie to stanowisko, będzie odpowiedzialna za proces zarządzania technicznego portfolio obiektów handlowych w Polsce (retail parki, pasaże handlowe) z ramienia właściciela. Do głównych zadań tej osoby będzie należeć nadzór nad prawidłową eksploatacją infrastruktury technicznej nieruchomości (instalacje elektryczne, sanitarne, HVAC, ppoż.), weryfikacja dokumentacji technicznej oraz kontrola nad przeglądami i postępowaniami gwarancyjnymi. Osoba ta będzie także uczestniczyła w audycie technicznym potencjalnych nieruchomości do nabycia przez fundusz. W zakres obowiązków wchodzą także prace administracyjne związane ze współpracą z podwykonawcami. Praca z centrali firmy w Warszawie z okazjonalnymi wyjazdami do zarządzanych obiektów handlowych.

Szukamy osób z doświadczeniem w utrzymaniu technicznym nieruchomości komercyjnych, mile widziane doświadczenie z obiektami handlowymi. Kandydat powinien posiadać wykształcenie techniczne oraz wiedzę w zakresie funkcjonowania obiektu i instalacji budynkowych. Ponadto, osoba ta powinna posiadać praktyczną wiedzę z zakresu prawa budowlanego, p.poż. i BHP oraz doświadczenie w analizie kosztów związanych z technicznym zarządzaniem nieruchomościami. Osoba powinna cechować się: umiejętnością analizy, samodzielnością w podejmowaniu decyzji, dobrą organizacją pracy i umiejętnością działania w silnie pro-klienckim środowisku.

W zamian zatrudniona osoba otrzyma możliwość pracy po stronie właściciela i możliwość tworzenia standardów utrzymania technicznego i zarządzania nieruchomościami. Oprócz pensji podstawowej, osoba otrzyma premię kwartalną oraz pakiet benefitów: ubezpieczenie medyczne oraz dofinansowanie do szkoleń. Forma zatrudnienia - umowa B2B.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm."

Numer w rejestrze agencji zatrudnienia: 361