Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych oraz dokumentowania ustaleń kontroli.
 • przygotowywanie projektów decyzji, pism i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w I instancji,
 • wprowadzanie i przekazywanie informacji o kontrolach i postępowaniach za pomocą informatycznych systemów nadzoru rynku.


Warunki pracy

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerekości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,7 w wysokości 3 185,53 zł. brutto+ dodatek stażowy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowania zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje tel. 22/863 90 12 w. 226

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie średnie techniczne w zakresie budownictwa lub materiałoznawstwa.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów KPA, ustawy o wrobach budowlanych i ustawy o systemie oceny zgodności,
 • komunikatywność i umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat.B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętnośc pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry