Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw inspekcja budowlana i orzecznictwo referat orzeczniczo-prawny

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE GRODZKIM SZCZECIN
UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 2 71-416 SZCZECIN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie budowy i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu kompetencji organu
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz innych pism
 • prowadzenie postępowaniach egzekucyjnych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią . Udział w wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie Miasta Szczecin ( praca na wysokościach). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budownictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie budowlnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera
 • stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów i robót budowlanych na terenie Szczecina
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry