Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw finansów i zaopatrzenia Zespół Finansów i Zaopatrzenia

43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie listy wypłat dodatkowych należności dla funkcjonariuszy,
 • rejestrowanie faktur i rachunków wpływających do jednostki, ich weryfikacja i terminowe przesyłanie do KWP w Katowicach,
 • opracowywanie faktur i rachunków biegłych,
 • analizawykorzystanych srodków będących w dyspozycji jednostki,
 • przyjmowanie od funkcjonariuszy grzywien z nałożonych mandatów gotówkowych oraz sporządzanie raportów w zakresie przyjętych mandatów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • kierowanie pojazdem służbowym w celu zaopatrzenia jednostki w środki czystości, materiały biurowe i inne


Warunki pracy

Praca w zastępstwie osiem godzin dziennie w systemie jednozmianowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Stanowisko pracy usytuowane na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, brak wind, dwie klatki schodowe. Praca biurowa oraz sporadyczne wyjazdy w godzinach pracy pojazdem służbowym na podstawie prawa jazdy kat. B.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- praca w zastępstwie,
- tel. kontaktowy: 32 449 32 18
- zatrudnienie od 10.06.2019 r.
- wynagrodzenie 2 457,30 PLZ brutto + dodatek od 5 do 20 % z tytułu wysługi lat.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ogólne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
administracja publiczna

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry