Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kontroli Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i Usług

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 10
10-540 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola legalności i rzetelności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług, a w szczególności kontrola jakości paliw stałych
 • Opracowywanie materiałów pokontrolnych, sporządzanie projeków wystapień, pism i odpowiedzi na pisma
 • Sporzadzanie sprawozdań, informacji i analiz
 • Analiza i rozeznanie rynku


Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne
-podstawowy system czasu pracy - ośmiogodzinny, jednozmianowy
-praca stresująca w związku z prowadzeniem czynności kontrolnych, zagrożenie korupcją
-pomieszczenia WIIH znajdują się na II piętrze, brak udogodnień dla poruszania się osób niepełnosprawnych
- stanowisko pracy wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowane zatrudnienie - 15.04.2019
Wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2 500 zł
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu w osobiście lub listownie. Na kopercie proszę podać numer naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów i miejsca dalszych etapów naboru dostępne będą na stronie www.ih.olsztyn.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.
Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna dostarczonych ofert
Etap II - test wiedzy
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna
W przypadku małej ilości dostarczonych ofert pracy możliwe jest przeprowadzenie naboru tylko na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu towarowego i prawa administracyjnego (ustawa z dnia 15.12.2000 o Inspekcji Handlowej, ustawa z dnia 06.03.2018 Prawo Przedsiebiorców, ustawa z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • Umiejetnośc pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania i precyzja farmułowania wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat.B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej , ul. Dąbrowszczaków 10
  10-540 Olsztyn

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry