Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw w Wydziale Nadzoru Wydział Nadzoru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
ROLNO - SPOŻYCZYCH W ŁODZI, ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli ex-post na podstawie art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U z 2017 r. poz.2212 z późn. zm.).
 • Wykonywanie kontroli u producentów działających w rolnictwie ekologicznym i w przetwórniach produktów rolnictwa ekologicznego zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. rolnictwie ekologicznym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1054 z późn. zm.).
 • Przeprowadzanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017r. poz. 668 z późn. zm.).
 • Opracowywanie dokumentów pokontrolnych.


Warunki pracy

Praca w terenie i w halach produkcyjnych, z komputerem i urządzeniami pomiarowymi, może wystąpić brak wind i podjazdów, schody, prowadzenie nieetatowe samochodu osobowego, prawo jazdy kat. "B"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nadzoru pod nr tel. 42/636-62-40 wew. 20.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie średnie lub wyższe, w zakresie: rolnictwo, technologia żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo żywności, ekologia, administracja, prawo, ekonomia.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zadań IJHARS,
 • biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows - MS Office,
 • biegła umiejętność korzystania z Internetu,
 • gotowość do wyjazdów służbowych w celu wykonywania pracy poza siedzibą urzędu na terenie województwa łódzkiego, na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres, skrupulatność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie, obowiązkowość, spostrzegawczość, punktualność, elokwencja,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie, obowiązkowość, spostrzegawczość, punktualność, elokwencja,
 • Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres, skrupulatność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi
ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 Łódź

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
07/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry