Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiag inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych oraz umarzanie wartości srodków trwałych
 • prowadzenie ewidencji analitycznej testów, odczynników i materiałów pomocniczych , bieżące korygowanie stanów magazynowych i dokonywanie rozliczeń dla celów statystycznych
 • rozliczanie miesięczne zużycia paliwa samochdów służbowych
 • prowadzenie magazynu i uzgadnianie miesięcznych stanów magazynowych z ewidencją ksiegową Inspektoratu
 • naliczanie kar umownych wynikających z zawartych umów z kontrahentami w przypadku nieterminowych dostaw.


Warunki pracy

praca przy komputerze, wyjazdy służbowe-kontrole,
budynek bez windy, nie przystosowany do pracy osoby niepełnosprawnej

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
tel. kontaktowy w celu uzyskania dodatkowych informacji 12 293-10-24
Nabór prowadzony jest w trzech etapach:
I etap - weryfikacja dokumentów pod kątem formalnego spełniania wymagań niezbędnych.
II etap - sprawdzenie wiedzy - obejmuje pisemny test jednokrotnego wyboru
II etap - rozmowa kwalifikacyjna

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ekonomiczne - preferowana rachunkowość

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
pracy w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, przepisów o finansach publicznych, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • biegła znajomość obsługi komputera (program MS Office, Excel, programy księgowe, lex


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach w zakresie wymagań niezbędnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry