Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzyżowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia Zespół d/s. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzyżowie
ul. Łukasiewicza 33
38-100 Strzyżów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w celu zapewnienia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie monitoringu pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie sprawozdawczości okresowej w celu przekazania danych z realizacji zadań.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji administracyjnych z urzędu lub na wniosek.
 • Pobieranie prób do badań i dostarczania ich do badań w uprawnionym laboratorium.


Warunki pracy

- wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym
- praca z komputerem i urządzeniami biurowymi
- praca w terenie ze zwierzętami
- wymagana mobilność, użytkowanie samochodu
- możliwy kontakt z materiałem zakaźnym
- praca w budynku na 1 piętrze ( brak windy)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów ( po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich terminie.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem " Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i nr ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 2770043.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawa wykonywania zawodu
  • Kopie dokumentu potwierdzającego prawo jazdy Kat B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry