Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
Ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem programów monitoringowych zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych w przypadku wykrycia choroby oraz jej likwidacja w terenie.
 • Opracowywania planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu.
 • Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem materiału biologicznego.
 • Archiwizacja dokumentacji merytorycznej dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych.
 • Przekazywanie sprawozdań merytorycznych z zakresu chorób zakaźnych zwierząt w określonym terminie lub w przypadku wystąpienia choroby.
 • Kontrolowanie przepisów o ochronie zwierząt w celu humanitarnego postępowania ze zwierzętami przez osoby fizyczne i prawne.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner).
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
Zagrożenie korupcją.
Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
Ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku w administracji publicznej o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Tytuł lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego,
 • Znajomość polskich oraz unijnych przepisów prawa weterynaryjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Samodzielność,
 • Dyspozycyjność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry