Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Poznańska 129, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, transportem i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mięso białe) w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych wraz z prowadzeniem rejestru podmiotów nadzorowanych i bazy SPIWET.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz projektów decyzji odnośnie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego (mięso białe).
 • pobieranie prób produktów pochodzenia zwierzęcego do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach wraz z obsługą programu komputerowego MPCPIW, E-KLIENT i CELAB oraz współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację krajowego programu badań kontrolnych, obecności pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego
 • wystawianie wymaganych świadectw w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym żywnością
 • wystawianie przedeksportowych i eksportowych świadectw zdrowia do krajów trzecich w tym do Federacji Rosyjskiej
 • prowadzenie szkoleń dla lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego wyznaczonych do czynności w nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Maz w podmiotach, w zakresie zadań zespołu
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wyznaczonymi do nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego lekarzami weterynarii i personelem pomocniczym, w zakresie ich czynności
 • popularyzacja zasad higieny i dobrej praktyki produkcyjnej w nadzorowanych zakładach
 • przygotowanie propozycji organizacji nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach na terenie powiatu ciechanowskiego
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowanymi nadzorami
 • współdziałanie w obsłudze systemu RASFF na terenie powiatu, w zakresie podmiotów nadzorowanych


Warunki pracy

PRACA W SIEDZIBIE I POZA SIEDZIBĄ INSPEKTORATU. WYJAZDY SŁUŻBOWE NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
NARZĘDZIA I MATERIAŁY PRACY: KOMPUTER, KSEROKOPIARKA, FAX, SKANER,NISZCZARKA
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE - NIEPRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
BRAK OZNACZEŃ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH
BRAK SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH PRACĘ OSOBOM NIEWIDOMYM NIEDOSŁYSZĄCYM I GŁUCHONIEMYM


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Prosimy o wpisanie aktualnego adresu e mail.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Niezakwalifikowani kandydaci nie będą informowani ani telefonicznie ani pocztą e mail.
Nie zwracamy nadesłanych ofert.
Niezakwalifikowane oferty zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy.

Osoba do kontaktu
Piotr Orzeł
22 733 72 90

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub równoważne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 miesiące doświadczenia zawodowego
prawo weterynaryjne, znajomość przepisów KPA, ustawy o inspekcji weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry