Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje zakłady zarejestrowane, produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do spożycia przez ludzi, w celu spełnienia wymogów weterynaryjnych do wprowadzenia na rynek,
 • Kontroluje zakłady zatwierdzone i zarajestrowane w celu określenia sprawności i funkcjonowania systemu kontroli HACCP przez podmiot,
 • Współrealizuje Krajowy Program substancji niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt w celu oceny spełnienia wymogów,
 • Kontroluje produkcję mięsa na użytek własny, w celu spełnienia wymagań weterynaryjnych,
 • Kontroluje wykonanie badań właścicielskich w podmiotach nadzorowanych w celu oceny, czy produkowana żywności jest właściwej jakości,
 • Prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach objętych zakresem czynności łącznie z przygotowaniem projektu decyzji administracyjnych,
 • Prowadzi rejestr podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego, Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcę


Warunki pracy

- Praca w terenie
- Praca przy komputerze
- Stres związany z różnorodnością zagadnień i kontaktami z podmiotami
- Wyjazdy samochodem służbowym
- Lokalizacja miejsca pracy - parter
- Bariery architektoniczne
- Konieczność poruszania się po schodach
- Brak wind
- Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych
- Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- Kandydaci/Kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
postępowania rekrutacyjnego.
- Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
- Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia
postępowania rekrutacyjnego
- Dodatkowe informacje: 77 433 34 65

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego i UE, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie świadectw pracy
  • Kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry