Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa i higieny żywności Zespół do spraw bezpieczeństwa i higieny żywności

UL. OGRODOWA 1
59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych produktów.
 • Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach spożywczych oraz produktach mogących mieć kontakt z żywnością w celu oceny ryzyka i stopnia zagrożenia jakie one niosą dla zdrowia i życia konsumentów.
 • Prowadzenie spraw związanych z wywozem, przywozem, eksportem i importem produktów spożywczych pochodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności sprowadzanej do kraju i opuszczającej kraj.
 • Prowadzenie spraw związanych z krajowym planem monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu eliminowania środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z sprawozdawczością miesięczną i roczną w celu przekazania jej organom wyższej instancji.
 • Przygotowywanie decyzji w celu wdrożenia postępowania administracyjnego.
 • Współpraca z innymi inspekcjami i organami samorządowymi w celu przeprowadzania wspólnych ustaleń i przeprowadzania wspólnych kontroli.


Warunki pracy

-Praca biurowa
-Praca w terenie.
-Kontakt ze zwierzętami.
-Kontakt z materiałem zakaźnym.
-Stres związany z podejmowaniem decyzji -
- Możliwe nietypowe godziny pracy również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy.
-Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych sprzętach biurowych.
-Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych( Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, budynek piętrowy)
-praca wymaga przemieszczania się miedzy piętrami , brak windy.
-Narażenie na czynniki biologiczne, choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne
-Zagrożenie korupcją


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na czas określony.
Oferta jest przedłużeniem naboru nr 38177.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy weterynarii)
 • prawo jazdy kat. B
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność logicznego myślenia
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność
 • obsługa komputera i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu bezpieczeństwa żywności


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  INSPEKCJA WETERYNARYJNA
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim
  ADRES URZĘDU:
  UL. OGRODOWA 1
  59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry