Opis stanowiska pracy


Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw granicznej kontroli weterynaryjnej Zespół ds. granicznej kontroli weterynaryjnej

37-550 Radymno GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII W KORCZOWEJ B/N

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i wspólnotowym weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt
 • prowadzenie badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach
 • stosowanie i przestrzeganie przepisów Ustawy o Inspekcji weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku
 • stosowanie i przestrzeganie przepisów Ustawy o Weterynaryjnej kontroli granicznej z dnia 27 sierpnia 2003 roku
 • stosowanie i przestrzeganie przepisów Ustawy o Paszach z dnia 22 lipca 2006 roku
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kpa
 • monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczacych weterynaryjnej kontroli granicznej


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, w systemie 12 godzinnym, dwuzmianowa, z użyciem monitora ekranowego. Praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, obsługa pomostów hydraulicznych. Miejsce pracy mieści się na parterze. Budynek nie posiada podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Możliwe wyjazdy służbowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Wykształcenie: wyższe weterynaryjne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub ukraińskiego
 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji oraz komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-30
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII W KORCZOWEJ
37-552 MŁYNY

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
19/11/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Weterynaria

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi