Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu ds.bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Dąbrowskiego 11/13 86-300 Grudziądz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, działalnością MLO
 • wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań
 • pobierania i przesyłanie próbek środków spożywczych do badań laboratoryjnych i monitoringowych
 • nadzór nad miejscem pozyskania mleka surowego u producentów indywidualnych
 • nadzór na wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone do badań zwierząt rzeźnych i mięsa
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • kontrola gospodarstw wprowadzających na rynek zwierzęta lub produkty pochodzące z tych zwierząt
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt


Warunki pracy

- reprezentacja urzędu na zewnątrz
- praca w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą na obszarze powiatu grudziądzkiego
- wyjazdy służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56-46248-44

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarza weterynarii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i przepisów w zakresie postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • posiadane prawa jazdy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopie prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Dąbrowskiego 11/13
  86-300 Grudziądz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry