Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie
ul. Szpitalna 1
78-200 Białogard

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności czynności kontrolne/nadzorcze związane z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań.
 • Współpraca z innymi zespołami inspektoratu.


Warunki pracy

- Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu białogardzkiego, wyjazdy służbowe.
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
- Prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.
- Praca wykonywana jest w budynku nie mającym toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
- Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę.
- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
- Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 312 0427.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią.
 • Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Specjalizacje w zakresie weterynarii.
 • Znajomość języka obcego, preferowany język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej).
 • Kserokopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty potwierdzające uzyskane specjalizacje i ukończone szkolenia.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry