Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/10/2019.

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHMOŚCI (SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY)

Białystok, podlaskie

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/3292


Obowiązki:

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne;
- kosztorysowanie;
- przeprowadzanie przeglądów roboczych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie udzielania zamówień na roboty budowlane;
- przygotowanie niezbędnych dokumentów do zakończenia i rozliczania zadań remontowo konserwacyjnych;
- udział w komisyjnych odbiorach robót wykonywanych systemem zleconym.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, techniczne

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE: - wykształcenie: min. średnie techniczne - doświadczenie zawodowe - 3 lata wyższe doświadczenie zawodowe - 1 rok; - specjalizacja: budownictwo; - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń; - umiejętność organizowania własnej pracy; - samodzielność. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): - znajomość programu NORMA PRO; - umiejętność pracy w zespole; - dyspozycyjność.


Miejsce pracy: Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wymaganie dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do dnia 30.09.2019 r.: - na adres pocztowy: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok z dopiskiem: Ogłoszenie o pracę INSPEKTOR TUNSekcja Obsługi Infrastruktury - na adres internetowy wyłącznie w pliku pdf: 25wog.sekcjapersonalna@ron.mil.pl Temat wiadomości: Ogłoszenie o pracę INSPEKTOR TUNSekcja Obsługi Infrastruktury Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV lub list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji oraz zatrudnienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Aplikacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu dokumentów aplikacyjnych pod wskazany adres internetowy). Nie zwracamy otrzymanych aplikacji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Rozpatrzeniu nie będą podlegać aplikacje nie spełanijące wymagań określonych w ogłoszeniu, a także aplikacje, które nie zawierają wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. INFORMACJI W SPRAWIE OGŁOSZENIA UDZIELA: - Sekcja Personalna 25.WOG tel. 261 398 832 lub 261 398 833

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
26/09/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena , Praca Kadra zarządzająca
do góry