Inspektor Nieruchomości - Kraków , małopolskie
od PKP SA
PKP SA

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor Nieruchomości

Miejsce pracy: Kraków

Zakres czynności:

 • sprawdzanie kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców zewnętrznych
 • sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych
  dla wskazanych lokalizacji,
 • sprawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
  w rozumieniu Prawa budowlanego, w szczególności:
 • prowadzenie na budowie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  a w szczególności:
 • zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania
  w budownictwie
 • sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie
  w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i przekazywanie ich do użytkowania
 • potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcie wad
 • rozliczenie finansowe nadzorowanych budów
 • sporządzenie oceny stanu technicznego obiektów budowalnych w zakresie posiadanych uprawnień
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad adaptacjami obiektów oraz pomieszczeń
 • na cele mieszkalne lub służbowe oraz prowadzenie spraw z tym związanych
 • sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych dla wskazanych lokalizacji
 • udział w komisjach i koordynowanie spraw związanych z modernizacją obiektów budowlanych
 • utrzymanie własnych kwalifikacji na poziomie niezbędnym dla realizacji przyjętych zadań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia do kierowania / nadzorowania robót budowlanych w specjalności
  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń mile widziane
 • uprawnienia sanitarne bez ograniczeń mile widziane
 • znajomość zasad kosztorysowania, umiejętność wykonywania przedmiarów robót
 • doświadczenie w pracy przy obsłudze procesów budowlanych, optymalnie
 • na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego
 • znajomość przepisów prawa (Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobre umiejętności pracy na komputerze (pakiet MS Office, poczta elektroniczna,
  Internet, Norma Pro, AutoCAD)
 • odporność na stres
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji
za pomocą przycisku

Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.

Informujemy, że potwierdzeniem przyjęcia Państwa aplikacji jest otrzymanie maila zwrotnego.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.