Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/08/2019.

Inspektor nadzoru robót elektrycznych

51-148 Wrocław, dolnośląskie

TBS Wrocław Sp. z o. o.

Opis stanowiska pracy

• wykonywanie pracy w siedzibie pracodawcy oraz miejscach prowadzenia nadzoru robót inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych na terenie Gminy Wrocław,
• system wynagrodzenia wg stawki miesięcznej,
• umowa o pracę,
• praca jednozmianowa, na pełny etat.

Zakres obowiązków służbowych
Do podstawowych obowiązków służbowych Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych należy prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Spółkę w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi obowiązującymi przepisami

Wymagania

Wymagania podstawowe:
1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru, bez ograniczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane,
2) wykształcenie wyższe inżynieryjne - inżynier elektryk ,
3) co najmniej, 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych, w ostatnich 3 latach kalendarzowych,
4) bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
5) wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych,
6) dobra znajomość obsługi komputera i programów kosztorysowych (Norma Pro 04)
7) członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa potwierdzone aktualnym zaświadczeniem,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
9) świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń instalacjii sieci na stanowisku dozoru,
10) inne: wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 42, z poźn. zm.).Bardzo dobrze widziane doświadczenie również w zarządzaniu nieruchomościami oraz znajomość problematyki instalacji niskoprądowych w zakresie TV-kablowej, satelitarnej, telekomunikacji, internetu, jak też z automatyki budynku, w tym, zdalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych dostawy i zużycia mediów komunalnych.

Prezentacja firmy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o., której właścicielem jest Gmina... Wrocław, działa od 1998 roku i zajmuje się budową mieszkań przeznaczonych na wynajem.
Firma
Według stanu w dniu 01.01.2018 roku Spółka posiada w swoich zasobach mieszkaniowych:

97 budynków z 3 863 lokalami mieszkalnymi na wynajem, o powierzchni użytkowej ok. 180,6 tys. m2
oraz 33 lokali usługowych, o powierzchni blisko 2,2 tys. m2.

Ponadto TBS Wrocław zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych i do osób prywatnych.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
01/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Czas trwania umowy:
na czas nieokreslony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Przedział wynagrodzenia:
6.000,00 zł - 7.000,00 zł / miesięcznie (Brutto)
Premie, dodatki:
wynagrodzenie motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Elektronika / Telekomunikacja , Praca Energetyka
do góry