Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/11/2018.

inspektor nadzoru budowlanego

Mrągowo, warmińsko-mazurskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

11-700 Mrągowo ul.Królewiecka 60B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlannych.
 • Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami o zakonczeniu budowy.


Warunki pracy

Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami.
Wyjazdy służbowe na kontrole.
Praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych i komputera powyżej 4 godzin.
Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
telefon kontaktowy 897410185,
Przewidywane zatrudnienie od 12 listopada 2018roku,
Wynagrodzenie : 3.500 zł płaca zasadnicza
Podejmujący pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej umowę o pracę otrzymają na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Odbędą służbę przygotowawczą przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące ,zakończoną egzaminem.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
doświadczenie zawodowe w administracji publicznej( co najmniej 1 rok)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe- budowlane
 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlanego, postepowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
 • posiadanie prawa jazdy
 • samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie w pełni z praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umuślne przestępstwo lub umyśne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyślne przestepstwo skarbowe
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry