Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie kontroli budów i kontroli utrzymania obiektów budolwanych
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów buudowlanych
 • rozpatrywanie wniosków w sprawie stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania, zmian lub uchylenia decyzji ostatecznej,
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i interwencje,
 • opracowanie informacji i sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej obiektów budowlanych i budów,
 • prowadzenie ewidencji decyzji, pozwoleń i zgłoszeń przekazywanych przez organy administracji architektoniczno- budowlanej oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania.
 • tworzenie i ewidencjonowanie dokumentów,


Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
-wyjazdy służbowe na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych
-kontakty z uczestnikami procesu budowlanegoInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
nie przyjmujemy ofert pracy drogą elektroniczną
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 41) 345-38-70 wew. 206.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa,
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu powierdzającego posiadne uprwanienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry