Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Łodzi

Dyrektor Archiwum Państwowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk do spraw związanych z komputeryzacją Archiwum w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

Archiwum Państwowe w łodzi
Plac Wolności 1
91 - 415 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu.
 • Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej
 • Opieka nad serwerami
 • Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową
 • Administrowanie i nadzór nad systemami informatycznymi stosowanymi w APŁ
 • Nadzór i zarządzanie nad zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępu osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.)
 • Wykrywanie i usuwanie usterek, aktualizacja oprogramowania oraz firmware serwerów, komputerów biurowych, laptopów, urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, routery, switche, zasilacze awaryjne itp.)
 • Nadzór nad infrastrukturą teleinformatyczną oraz monitorowanie zagrożeń
 • Interpretacja działań - monitorowanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom


Warunki pracy

- praca z komputerem
- wysiłek fizyczny
- praca w terenie
- wyjazdy służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- wynagrodzenie zasadnicze ok. 2200 - 2700 zł.
- przewidywany termin zatrudnienia - styczeń/luty 2019 r.
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dokładniejsze informacje udzielane będą pod numerem telefonu 42 632 02 02 lub 42 632 62 01


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
pracy w zawodzie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows Serwer w wersjach 2016 i 2012 (umiejętność instalacji, konfiguracji, zarządzania domeną, maszynami wirtualnymi, backupem danych itp.)
 • znajomość SQL Serwer 2017 na poziomie zarządzania oraz baz danych (umiejętność instalacji, konfiguracji, backup)
 • znajomość SQL serwer 2017 na poziomie zarządzania oraz baz danych (umiejętność instalacji, konfiguracji, backup)
 • umiejętność tworzenia stron internetowych (CSS, javascript, html)
 • znajomość i umiejętność konfigurowania Mikrotik RouterOS
 • znajomość i umiejętność konfigurowania Cisco IOS
 • znajomość topologii oraz umiejętność konfiguracji sieci kablowych 100/1000 oraz wifi
 • umiejętność konfiguracji i obsługi streamera ze zmieniarką LTO-7
 • znajomość instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych komputerów osobistych Windows 7 i nowsze
 • znajomość zasad zarządzania licencjami na oprogramowanie
 • znajomość języka angielskiego technicznego (umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu ePUAP
 • znajomość konfiguracji podpisu elektronicznego
 • znajomość Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
 • znajomość zagadnień: EZD, ZoSIA, NIKA, oprogramowania PROGMAN - dodatkowo punktowane


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Łodzi
  Plac Wolności 1
  91 – 415 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/12/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry