Hydrotechnical Designer - Warszawa , mazowieckie
od HAYS Construction & Property

Hydrotechnical Designer

Hydrotechnical Designer
Warszawa
NR REF.: 1148480

Klientem Hays Poland jest globalne firma konsultingowo-inżynieryjna realizująca zadania związane z projektowaniem infrastruktury technicznej dla wielu gałęzi przemysłowych: budownictwo infrastruktury liniowej: drogi, kolej, mosty; budownictwo infrastruktury wodnej: oczyszczalnie ścieków, tamy, elektrownie wodne, zbiorniki przeciwpowodziowe; budownictwo energetyczne: Elektrownie, przesył energii, wyprowadzenie mocy.Obecnie Klient rozpoczyna rekrutację dla kilku kluczowych obszarów w zakresie projektowania infrastruktury wodnej i aktualnie posiada ok. 6-8 propozycji zawodowych dla projektantów branży wodnej dla Kandydatów z różnym doświadczeniem zawodowym: Asystenci, Specjaliści, Starsi Projektanci – Liderzy.

 Oferta skierowana jest do każdej osoby, która ukończyła studia wyższe w zakresie inżynierii środowiska, budownictwa lub inżynierii wodnej oraz posiada niezbędne doświadczenie zawodowe w projektowaniu dla inwestycji wodnych/hydrotechnicznych w takich obszarach jak: wodociągi, kanalizacja, rurociągi przesyłowe wysokich średnic, drenaże, zbiorniki przeciwpowodziowe, zapory wodne, oczyszczalnie ścieków, instalacje odpływu wody deszczowej, etc. Poza wymaganym doświadczeniem, osoby zatrudnione powinny komunikować się w j. angielskim na poziomie bardzo dobrym (B2+/C1) oraz wykazywać znajomość przynajmniej jednego z następujących programów: Civil3D lub/i AutoCAD lub/i Microstation lub/i INROADS lub/i jednego z oprogramowania firmy Bentley/Innnovyze/DHI do modelowania hydraulicznego. K

Klient oferuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę po stronie jednej z najlepiej rozpoznawalnych firm consultingowych na Świecie oraz możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy przy wymagających projektach branży hydrotechnicznej. Firma oferuje również pracę zdalną do czasu zakończenia pandemii związanej z Covid-19 (po pandemii będzie obowiązywała polityka częściowego HO, natomiast obecność w biurze będzie obligatoryjna) pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta Multisport, system kafeteryjny MyBenefit, nauka języka angielskiego, dofinansowanie dodatkowych aktywności sportowych (sala gimnastyczna, udział w zawodach), rozbudowana platforma szkoleniowa. Wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od doświadczenia, kompetencji oraz poziomu j. angielskiego.

Osoby zainteresowane większą ilością szczegółów proszone są o przesłanie CV w j. angielskim na adres: buczak@hays.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm."

Numer w rejestrze agencji zatrudnienia: 361