Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw decyzji administracyjnych i odwołań w Wydziale Decyzji Administracyjnych i Odwołań w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych (w tym: opracowywanie projektów decyzji, postanowień i zawiadomień w postępowaniu administracyjnym) oraz współpraca z kancelarią prawną w zakresie spraw sądowo-administracyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem protestów od oceny wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.1 PO IR, w tym współpraca z ekspertami;
 • aktualizowanie dokumentów wdrożeniowych (m.in. instrukcji wykonawczych, podręczników, opisów systemu zarządzania) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywania protestów.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5559,13 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,9,
• trzynaste wynagrodzenie – dotyczy służby cywilnej,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia pracownika służby cywilnej w zależności od udokumentowanego stażu,
• łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), telepracę, skrócenie wymiaru czasu pracy, pokój do pracy z dzieckiem,
• kulturę organizacyjną skierowaną na potrzeby innych (działania CSR),
• rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów,
• pakiet socjalny, w tym: platformę My Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, salę ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownię, możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
• praca przy komputerze,
• stres związany z pracą pod presją czasu,
• opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać w zakresie merytorycznym pod nr tel. (22) 273 74 48, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel. (22) 273 88 58.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone/usunięte po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
prowadzenia postępowań administracyjnych/podatkowych lub realizacji/nadzorowania/rozliczania/kontroli projektów finansowanych ze środków UE lub udzielania ulg w spłacie zobowiązań.


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem projektów finansowanych ze środków UE,
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE, w szczególności POIR,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:


   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-05
   Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
   http://miir.hrsys.pl/praca/miir/DIR-75

   Prezentacja firmy

   Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

   Informacje dodatkowe

   Ostatnia aktualizacja:
   21/05/2019
   Wymiar etatu:
   Pełny etat
   Rodzaj umowy:
   Na czas nieokreślony
   Liczba wakatów:
   1
   Min. doświadczenie:
   1 rok
   Min. wykształcenie:
   Wyższe licencjackie
   Branża / kategoria:
   Praca Administracja Publiczna
   do góry